MAKONDO | Fantom – knjiga druga 1942 – 1945.
16973
page,page-id-16973,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Fantom – knjiga druga 1942 – 1945.

The Phantom (1942−1945)

 

Li Fok (Lee Falk), Rej Mur (Ray Moo­re), Vil­son Mekoj (Wil­son McCoy)

   Sce­na­rio: Li Fok
   Crtež: Rej Mur, Vil­son Mekoj
   Sui­zda­vač: Beli Put
   Bibli­o­te­ka: Nostal­gi­ja
   Pre­vod: Kri­sti­na Milo­še­vić
   Pred­go­vor: Zoran Ste­fa­no­vić


   For­mat: 297 x 210 mm
   Broj stra­na: 168
   Boja: Kolor
                                                                                   Povez: Tvr­di
                                                                                   ISBN: 978–86-80032–07-8
                                                                                   Obja­vlje­no: 2015.
                                                                                   Cena: 1710 din.

Druga knjiga nedeljnih tabli sadrži opus stvaran tokom Drugog svetskog rata, gde je Vilson Mekoj preuzeo crtačko pero od Reja Mura, koji je aktivno učestvovao u ratu. Zanimljivost ovog perioda jesu promene formata tabli, koje su bile uslovljene ratnim prilikama i nemogućnošću štamparija da uvek imaju isti format za štampana izdanja.

 

Sadrži i sjajan esej Zorana Stefanovića o Reju Muru, i to je jedan od retkih autorskih tekstova o ovom autoru u svetskim razmerama.

Gale­ri­ja

Vesti/Najave
Nova izda­nja