MAKONDO | Mandrak – nedeljne table 21.11.1948. – 28.10.1951.
16976
page,page-id-16976,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Mandrak – nedeljne table 21.11.1948. – 28.10.1951.

Mandrake the Magician (1948−1951)

 

Li Fok (Lee Falk), Fil Dej­vis (Phil Davis)

   Sce­na­rio: Li Fok
   Crtež: Fil Dej­vis
   Sui­zda­vač: Beli Put
   Bibli­o­te­ka: Nostal­gi­ja
   Pre­vod: Kri­sti­na Milo­še­vić i Alek­san­dra Baša
   Pred­go­vor: Zoran Ste­fa­no­vić


   For­mat: 170 x 260 mm
   Broj stra­na: 168
   Boja: Kolor
   Povez: Tvr­di
   ISBN: 978–86-80032–08-5
   Obja­vlje­no: 2015.
   Cena: 1500 din.

Druga knjiga nedeljnih tabli i dalje obuhvata zlatni period Mandrakovih avantura. Li Fok i Fil Dejvis u ovom periodu napisali su neke od najznačajnijih epizoda o čuvenom mađioničaru, kao što su „Ostrvo straha“, „Svemirskim brodom na Veneru“ i druge.

 

Sadrži i veoma detaljan esej Zorana Stefanovića.

Gale­ri­ja

Vesti/Najave
Nova izda­nja