MAKONDO | Ranx / Integral
16960
page,page-id-16960,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

Ranx / Integral

Ranx / Édition intégrale définitive

 

Ste­fa­no Tam­bu­ri­ni (Ste­fa­no Tam­bu­ri­ni), Tani­no Libe­ra­to­re (Tani­no Libe­ra­to­re), Alen Šaba (Ala­in Cha­bat) i dr.

   Sce­na­rio: Ste­fa­no Tam­bu­ri­ni, Alen Šaba
   Crtež: Tani­no Libe­ra­to­re
   Bibli­o­te­ka: Ker­ber (knji­ga 6)
   Pre­vod: Kri­sti­jan Relić (ita­li­jan­ski) i
   Goran Kostro­vić (fran­cu­ski)
   Pogo­vor: Zoran Đuka­no­vić


   For­mat: 210 x 297 mm
   Broj stra­na: 192
   Boja: Kolor / Crno-belo
   Povez: Tvr­di
   ISBN: 978–86-89161–28-1
   Obja­vlje­no: 2015.
   Cena: 2700 din.

Ranks (Ranx) je svakako jedan od najvažnijih stripova osamdesetih godina prošlog veka, a sam naslovni lik je jedna od najprepoznatljivijih pop-kulturnih ikona ovog perioda. Ranks je rečima teško opisiva kombinacija fanzinskog stila pisanja i alanfordovskog crnog humora Stefana Tamburinija i monumentalnog, a ipak ekstravagantnog, crteža (slikarstva) „Mikelanđela stripa“ Tanina Liberatorea. Ono što je posebno upadljivo kod Ranksa, je neverovatna anticipacija tadašnje budućnosti, koja iako dovedena do apsurda, i bez obzira na elemente naučne fantastike, našoj današnjosti deluje i previše poznato.

 

Makondovo izdanje Ranksa je integralno i obuhvata sve što je ikada izašlo o Ranksu, kako početne fanzinske crno-bele priče i tri poznata kolorna albuma, tako i neke kraće priče i dodatke u vidu ilustracija i reklama sa Ranksom kao glavnim likom.

Gale­ri­ja

Vesti/Najave
Nova izda­nja