MAKONDO | Makondo na Sajmu knjiga 2015 – V
17672
single,single-post,postid-17672,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

24 Oct Makondo na Sajmu knjiga 2015 – V

(Beli Put/Makondo)

O ovom delu nije potreb­no tro­ši­ti reči. Samo jedan pogled na table ovog stri­pa, i jasno je o kakvom remek-delu se radi. I nakon sto­ti­na čita­nja, uti­sak je isti…
Sa dve razli­či­te kori­ce, jed­ne za Bibli­o­te­ku „Inte­gra­li“ Belog Puta, i dru­ge za Makon­do, štam­pa­ne u samo 200 pri­me­ra­ka.
Prvi inte­gral Belog Puta odav­no je ras­pro­dat, zbog mno­go­broj­nih zahte­va biće pono­vo štam­pan u toku sle­de­će godi­ne.