MAKONDO | Orlovi Rima IV u prodaji!
17517
single,single-post,postid-17517,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

30 May Orlovi Rima IV u prodaji!

Dra­gi pri­ja­te­lji,

Orlo­vi Rima IV od danas su u pro­da­ji (putem našeg saj­ta, u Dar­kwo­o­du i Alan For­du).

Kul će iza­ći za neko­li­ko nede­lja, tako da pret­plat­ni­ci koji pre­u­zi­ma­ju svo­ja izda­nja mogu da nas kon­tak­ti­ra­ju za Orlo­ve, a po izla­sku Kula šalje­mo kom­ple­te.

Pozdrav od Makon­da!