MAKONDO | Bolandovi stripovi na sajtu B92
17425
single,single-post,postid-17425,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

06 Aug Bolandovi stripovi na sajtu B92

Nije novo, ali da Vas malo pod­se­ti­mo 🙂

Kli­kom na sli­ku ispod tek­sta pogle­daj­te šta je web por­tal B92 napi­sao za naše izda­nje – Bolan­do­vi stri­po­vi!

Popu­lar­na stri­pov­ska tra­di­ci­ja stvo­re­na oko Mar­ve­lo­vih i Dizni­je­vih juna­ka, dove­la je do toga da smo se uže­le­li liko­va koji nisu hero­ji: koji nisu lepi, nema­ju nat­pri­rod­ne spo­sob­no­sti, oruž­ja i kosti­me, već koji su obič­ni lju­di ili falič­ni, pikar­ski juna­ci“…