MAKONDO | Makondo najavljuje!
17536
single,single-post,postid-17536,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

03 Sep Makondo najavljuje!

Makon­do naja­vlju­je: Mali Nemo 3 + Šultajs/Bukovski – pret­pla­ta!

Mali Nemo u Zemlji Sno­va 3:
Cena u knji­ža­ra­ma izno­si­će 2445 din za tvr­di povez, 1560 din za meki. U pret­pla­ti važe sle­de­će cene:
Meki povez – poje­di­nač­na cena 1200 din (u kom­ple­tu 990 din) + ptt tro­ško­vi
Tvr­di povez – poje­di­nač­na cena 1800 din (u kom­ple­tu 1620 din) + ptt tro­ško­vi

Zabe­le­ške mato­rog pokva­re­nja­ka:
(160 stra­na, crno-belo, A4, tvr­di povez)
Cena u knji­ža­ra­ma izno­si­će 1716 din. U pret­pla­ti cena izno­si 1200 din poje­di­nač­no, a u kom­ple­tu 1080 din + ptt tro­ško­vi

Cena kom­ple­ta: Mali Nemo 3 (meki povez) + Zabe­le­ške mato­rog pokva­re­nja­ka = 2070 din + ptt tro­ško­vi
Mali Nemo 3 (tvr­di povez) + Zabe­le­ške mato­rog pokva­re­nja­ka = 2700 din + ptt tro­ško­vi

Prep­tla­ta tra­je do počet­ka Salo­na stri­pa, dakle 25.9.2014.

Pret­pla­ta se vrši upla­tom na naš račun 160–370551-43,
(pri­ma­lac: Izda­vač­ka kuća „Makon­do“, Cara Duša­na 59, Zemun)