MAKONDO | Orlovi Rima
17232
single,single-post,postid-17232,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

13 Nov Orlovi Rima

Sta­ri Rim je odu­vek bio, i nesum­nji­vo će osta­ti, sjaj­na tema i veli­ka inspi­ra­ci­ja za mno­ga čuve­na epska dela. I kao što su ovu temu u sve­tu sed­me umet­no­sti uspe­li fan­ta­stič­no da oži­ve fil­mo­vi poput „Ben Hura“ i „Gla­di­ja­to­ra“, a nedav­no i seri­je „Rim“ i „Spar­tak“, Enri­ko Mari­ni to isto uspe­va u sve­tu deve­te umet­no­sti…