MAKONDO | Ostati normalan u Kaiševima
17708
single,single-post,postid-17708,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

27 Apr Ostati normalan u Kaiševima

Niko­la Dra­go­mi­ro­vić Vam u novom kai­šu svo­jih „Kai­še­va“ obja­šnja­va zašto je danas teško ima­ti novac i/ili moć i „Osta­ti nor­ma­lan“!

(Kli­kom na sli­ku ispod pro­či­taj­te tek­st!)