MAKONDO | Zavirite u „Ostati normalan“
17357
single,single-post,postid-17357,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive
 

16 Feb Zavirite u „Ostati normalan“

Zavi­ri­te u „Osta­ti nor­ma­lan“!

Kli­kom na sli­či­ce ispod tek­sta moći ćete da pogle­da­te neko­li­ko stra­ni­ca stri­pa. Nada­mo se da će Vam to biti dovolj­no da naba­vi­te svo­ju kopi­ju ovog dela dvoj­ca Begbede/Bertran. Uži­vaj­te!